Metod

 

iKnow bygger på principen om kontinuerlig och integrerad kompetensutveckling, där chefer och medarbetare på ett metodiskt sätt får möjlighet ta in ny kunskap och reflektera över frågeställningar med direkt koppling till deras yrkesvardag.

Den pedagogiska modellen är mycket flexibel och kan anpassas såväl för individuell som gruppbaserad kompetensutveckling.


Det korta videoformatet är optimerat för att fungera via webb och mobil. Genom att undvika att "tråka ut" mottagaren med långa utbildningspass fyllda av överskottskunskap bibehålls engagemanget på en tillräckligt hög nivå, vilket ger en bättre pedagogisk effekt. Genom att dessutom koppla innehållet till en fysisk eller virtuell gruppdialog förstärks det individuella engagemanget och den pedagogiska effekten. Det går utmärkt att se de korta utbildningsavsnitten tillsammans för att sedan föra en dialog i gruppen.

Tankemodell

Genom en systematiserad process med individuella uppgifter, löpande uppföljning, kunskapsvalidering och utvärdering uppnår kundorganisationen maximal spridning och effekt till minimal kostnad. iKnows pedagogiska modell har utvecklats under 13 års tid och tiotusentals användare. Kunder kan enkelt räkna på vad det effektiva kostnadsutfallet/kunskapsresultatet blir (ex 70 chefer har lärt sig och validerat de viktigaste kunskaperna om systematiskt arbetsmiljöarbete). Detta kan sedan jämföras med förväntad kostnad/utfall av andra utbildningsformer. Kontakta oss så kan vi berätta om kunder som sparat flera miljoner på vår lösning.

 

Du är nu inloggad

Gå till Mina sidor

Här finner du dina utvalda utbildningsavsnitt
samt din personliga utbildningsprofil.

Stanna på denna sida

Det verkar som du använder en mobil enhet. Vill du använda vår mobilapp?

Ok Nej tack

Inga problem, vi skickar ditt lösenord på en gång!

Skicka
      

Välkommen till iKnow Apps!

Låt oss föreslå några utbildningar som kan passa dig att komma igång med

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vi har skapat utbildningspaket baserat vår erfarenhet om vanliga behov inom olika yrkeskategorier.

Informationen du ger här syftar endast till att ge dig ett förslag. Du kan alltid lägga till och ta bort utbildningar som du vill i efterhand.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  Är nåra särskilda program eller arbetsmoment som du upplever att du vill bli bättre inom?

  Öppna listan till respektive program för att se underrubrikerna, eller välj hela programkategorin.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  Du ska inte lägga tid och energi på sån't du redan kan.

  Ange hur du upplever dina kunskaper så försöker vi matcha din nivå.